گردونه ی هدایت الله تقی زاده استادیار و مدیر گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان تهران
هدایت الله تقی زاده (محصول)

مسلسل دروس و سؤالات عربى هدایت (دروس صرف و نحو عرب

مسلسل دروس و سؤالات عربى هدایت (دروس صرف و نحو عربی؛ از کارشناست تا دکترا) - دستور زبان كامل عربى از سطح مبتدى تا عالى. - شرح و توضيح دروس صرف عربى. - شرح و توضيح دروس نحو عربى. - بيان 902 نكته كليدى. - بيان نكات فن ترجمه. بیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (محصول)

خدمات کتابخانه های دانشگاه فرهنگیان و پژوهش اع

خدمات کتابخانه های دانشگاه فرهنگیان و پژوهش اعضای هیأت علمی سیما کوشکی بیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (محصول)

روایة أولاد حارتنا؛ دراسة تحلیلیة للکاتب الشهیر نج

روایة أولاد حارتنا؛ دراسة تحلیلیة للکاتب الشهیر نجیب محفوظ اکبر بشیريبیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (تصویر)

هدایت الله تقی زاده (محصول)

المحادثه العربیه2- تالیف: دکتر هدایت الله تقی زاده

كتاب حاضرشامل سه بخش است؛ مجموعه مباحث مقدماتی كه در آن برخی قواعد مهم عربی و مطابقت آن با دستور زبان فارسی برای فهم درس مکالمه، بيان شده است كه برای مكالمه و ترجمه و تعریب از هر زبانی به زبان دیگر باید حداقل با اين موضوعات آشنا بود. مجموعه دروس اصلی: مشتمل بر تعداد زيادى واژه بیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (خبر)

خدمات دیزاین-تایپ-ویراستاری-اینفوگرافی-طراحی جلد

خدمات دیزاین-تایپ-ویراستاری-اینفوگرافی-طراحی جلد- انجام مجوز کتاب-شابک شاپابیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (محصول)
هدایت الله تقی زاده (محصول)
هدایت الله تقی زاده (محصول)

خلاقیت در نوشتن

دکتر حجت کجانی حصاری1398بیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (پست)

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1398/03/07 13:56

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1398/03/07 13:56 بیشتر ..
هدایت الله تقی زاده (پست)

 |