گردونه ی هدایت الله تقی زاده استادیار و مدیر گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان تهران
هدایت الله تقی زاده (تصویر)

هدایت الله تقی زاده (محصول)

المحادثه العربیه2- تالیف: دکتر هدایت الله تقی زاده

كتاب حاضرشامل سه بخش است؛ مجموعه مباحث مقدماتی كه در آن برخی قواعد مهم عربی و مطابقت آن با دستور زبان فارسی برای فهم درس مکالمه، بيان شده است كه برای مكالمه و ترجمه و تعریب از هر زبانی به زبان دیگر باید حداقل با اين موضوعات آشنا بود. مجموعه دروس اصلی: مشتمل بر تعداد زيادى واژه بیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (خبر)

خدمات دیزاین-تایپ-ویراستاری-اینفوگرافی-طراحی جلد

خدمات دیزاین-تایپ-ویراستاری-اینفوگرافی-طراحی جلد- انجام مجوز کتاب-شابک شاپابیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (محصول)
هدایت الله تقی زاده (محصول)
هدایت الله تقی زاده (محصول)

خلاقیت در نوشتن

دکتر حجت کجانی حصاری1398بیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (پست)

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1398/03/07 13:56

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1398/03/07 13:56 بیشتر ..
هدایت الله تقی زاده (پست)
هدایت الله تقی زاده (خبر)

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوی

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1398/03/07 13:56 «شیوه‌نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک حوزه نشر کتاب» با هدف نظارت بر نحوه تخصیص ارز برای واردات کاغذ و زینک و تخصیص، توزیع و مصرف کاغذ حوزه کتاب با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشوربیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (محصول)

نقش رهبری موثر بر بهبود یاگیری دانش اموزان

نقش رهبری موثر بر بهبود یاگیری دانش اموزانبیشتر ...
هدایت الله تقی زاده (محصول)

تناص قرانی در دیوان سعدی یوسف

تناص قرانی در دیوان سعدی یوسفبیشتر ...

 |