16-17 اسفند 1396 صفحه اصلی مقالات پذیرفته شده نقش و جایگاه حیاتی اما در حال فراموش مادر در تربیت فرزندان با تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش کد مقاله : 1062-MOTHERCONF-FULL (R1) نویسندگان: سعید مذبوحی *1، هدایت الله تقی زاده2، امین باقری کراچی1 1دانشگاه 2دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: مطالعات با سنت تاریخ نگارانه نشان می دهد در تمام تاریخ جامعه ایرانی اسلامی خانواده به طور عام و مادر به طورخاص نقش مهم و حیاتی در آموزش و تربیت فرزندان داشته است .از گروههای غارنشین ابتدایی تا ایران باستان و ایران پس از اسلام ،خانواده و مادر مهمترین سهم و زمان را برای تربیت اخلاقی ،معنوی و حرفه ای فرزندان اختصاص می دادند وجایگاه مادر رفیع و غیرقابل حذف بوده است .اما با تغییر و تحولات جوامع غربی و گذر از سنت و اقتصاد کشاورزی به سمت مدرنیته و صنعت ،نقش مادران هم دستخوش تغییر و تحول شده است و مادران از منظومه تربیتی خانواده به طور کامل حذف و یا کم رنگ و کم اثر شده اند.از منظری دیگر، تحلیل محتوای کتاب های درسی در دوره ابتدایی نشان می دهد که پردازش سهم ، نقش و اهمیت مادر به خوبی تبیین نشده است و مورد غفلت واقع شده است و نیازمند بازسازی و باز طراحی موشکافانه نقش مادر در کتاب های درسی و تجلی این باز تعریف نقش مادری در خانواده و جامعه هستیم.نوشتار حاضر به روش تحلیلی- استنباطی و با مرور مبانی نظری و تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی ،نقش و جایگاه مادر در نظام تربیتی رسمی و برنامه های درسی را بررسی و تحلیل می نماید. کلیدواژه ها: مادر،تربیت فرزندان ،برنامه های درسی وضعیت : مقاله پذیرفته شده است

تاريخ ارسال: 1396/12/21

تعداد بازدید: 254

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |